+6285321881879 admin@mekarmulya.desa.id

Prabu suryakancana anu kasohor ku sebatan Prabu siliwangi, kantos ngawanti wanti dina uga siliwangi ngeunaan hiji mangsa, anu dina eta mangsa  teh, bakal aya sagolongan jalma anu nyoro kana tugas atanapi kawenangan Pangeran (Alloh), Ngarasa aing pangbenerna, baturmah kabeh oge  salah, kabeneran ngan saukur dipimilik ku kelompok maranehanna, Kelompok maranehna anu ngabogaan surga. Saur anjeuna Prabu Siliwangi, nalika Nusantara ngalaman ieu kaayaan pakewuh sapertos tadi, eta teh hiji ciri bakal munculna nu disebat ratu adil.

 

Pasea raribut dimana-mana, jalma-jalman leungit kaeling, anu tadinamah pasea jeng batur sadapur tapi eta kaributan digika ribut sanagara. Jalma bodo bakal gelo, munculna budak buncireung, nyaeta anu jadi dalang dina kaributan ieu.

 

Si Budak buncireung ieu anu nyumputkeun monyet beureum dina luhur tangkal caringin. Monyet teh ngagambarkeun sifat sarakahna manusa, warna beureum ngagambarkeun hiji golongan anu hawek kakawasaan atawa ngagambarkeun kamurkaan, ngambek atawa keuheul. Budak buncireung nyumputkeun monyet beureum hartina lain monyet rek disalametkeun tapi hartina sifat monyet atawa jalma anu watakna jiga monyet teh disusupkeun ka sumber kakawasaan nyatana disusupkeun ka pamarentahan, supaya pamarentah jadi ribut, terus kajadian nu disebut konflik horizontal.

 

Budak buncireung nglaksanakeun tugasna nyaeta jadi provokator, ngudaran tali duduluran, ngagugat jeng ngagogoreng kabinekaan jeung nagdu domba antar bangsa di Nusantara ieu.

 

Kajadian saterusna nyaeta lobana pasea, garelut, anu di provokasi ku monyet beureum tadi. Monyet beureum nyaeta monyet anu licik, manehna henteu katempo beureum sabab monyet beureum nurutan monyet hideung, letah hideung, mata hideung, tapi hatena tetep beureum pinuh ku amarah jeng napsu kakawasaan.

Kaayaan samodel anu digambarkeun diluhur tadi, tos aya muncul bibit-bibitna dina raraga mayunan Pilpres 2019. Naha ieu kaayaan teh tos dugi kana mangsa anu digambarkeun ku prabu Siliwangi? Mangga di waler ku dirina sewang-sewangan.
Ieu petikan naskahna, anu dicutat tina Pantun Bogor episode “Ronggeng Tujuh Kalasirna”
Rawayan arinyana baris boga karep
sakabeh anu disarebut jelema di iyeu jagat
mudu ngan nyembah hiji sesembahan
dina hiji sesebutan basa hiji bangsa bae
Padahal,
eta panyembahan teh
saenyana mah
panyembahan sakabehan ti babaheula
dina sesebutan sewang-sewang basa sorangan
panyembahan mah eta keneh eta bae
anu ngan beda wungkul sesebutan
lantaran beda bangsa nu boga basa
Tapi dasar anu eukeur karareder dina pikir
nya arembung disina ngarti
tapi rasa arinya bae pangbenerna…
Prediksi Prabu siliwangi wangsit uga siliwangi
Tarjamahan dina basa Indonesia:
Anak keturunan mereka akan punya keinginan
semua yang disebut manusia di jagat ini
harus hanya menyembah satu sesembahan
dalam sebutan bahasa satu bangsa saja
Padahal,
penyembahan tersebut
sesungguhnya
sesembahan semua orang dari dulu kala
dalam sebutan bahasa sendiri-sendiri
yang disembah tetap itu-itu juga
hanya beda cara menyebutnya saja
karena berbeda bangsa yang memiliki bahasa
Tapi dasar pikirannya sedang kacau
tidak mau mengerti
merasa diri sendiri yang paling benar
Ieu tulisan teh sanes berarti simkuring ahli basa sunda, tapi saleresna ieu teh hiji buktos urang sunda anu teu nyunda, tangtos seueur basa anu te merenah atanapi anu teu pantes. Tapi, simkuring ku kabodoan eta, ngajantenkeun dorongan yen urang teh ulah bodo katotoloyo, geus teh bodo teu daek di ajar. Janten ieu tulisan teh saleresna tulisan anu nuju diajar tutulis ku basa sorangan. Hatur Nuhun.
Komentar Facebook